ד

צמחי צל

0/0

דיאנלה טסמנית
Dianella tasmanica

עשב קישוטי לאזורים מוצלים בגן, למיכלים, מתחת לעצים, לכיסוי שטח. מראה יציב כל השנה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6-0.8 מטר
קיץ
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד