ד

צמחי צל

0/0

דיאנלה טסמנית 'מגוונת'
'Dianella tasmanica 'Variegata

צמח עשבוני קישוטי הנושא עלים סרגליים ירוקים – אפרפרים עם שוליים לבנים. שותלים בגינות מוצלות, מתחת לעצים, לאורך קירות , ככיסוי שטח ובמיכלים. נפוץ מאוד כצמח אמין לאורך שנים ובאחזקה נמוכה לגינות צל.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6-1 מטר
קיץ
כחולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד