ה

צמחי צל

0/0

הידרנג'אה פניקולטה גרנדיפלורה
'Hydrangea paniculata 'Grandiflora

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא