ט

צמחי צל

0/0

טרכלוספרמון יסמיני 'טריקולור'
'Trachelospermum jasminoides 'Tricolour

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד