מ

צמחי צל

0/0

מגינית גבוהה
Aspedistra elatior

למגינית עלים מוארכים וגלדניים בעלי ערך קישוטי בגן ובצינצנת. צמח צל עמיד וחסון לכיסוי שטח מוצל, מתחת לעצים ובמיכלים. אנחנו מגדלים גם את הזן המגוון.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.7 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד