מ

צמחי צל

0/0

מוריה מכבדית
Murraya paniculata

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3 מטר
סתיו
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד