מ

צמחי צל

0/0

מורן החורש
Viburnum tinus

מורן החורש הוא צמח בר נדיר בא"י בכרמל ובגליל, לכן גם הוא משתלב באופן טבעי בגינות בעלות אופי מקומי. שיחי המורן יוצרים משוכה גבוהה וצפופה הפורחת באשכולות ורדרדים -לבנים בסוף החורף. אנו ממליצים לבצע שתילות של מורן החורש אך ורק בתקופות קרירות, בסתיו ובחורף ולהמנע מהעתקות בקיץ החם.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-5 מטר
סוף החורף, אביב
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד