ס

צמחי צל

0/0

סביון רחב עלים
Senecio petasitis

שיח גדול ומסועף, עלווה עשירה וקטיפתית, חזות טרופית. פקעי הפריחה החומים נפתחים בחודש פברואר והשיח עוטה פריחה סביונית צהובה. שותלים כצמח מוקד בצל עצים או במפנה צפוני באזור מוגן מקרה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2 מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד