ק

צמחי צל

0/0

קודן מגוון 'גולד דסט צר- עלים'
׳Codiaeum variegatum 'Gold Dust narrow-leaved

לזן זה של קודן 'גולד דסט' עלים צרים וארוכים, גם הם מנוקדים בצהוב. שותלים במיכלים בתערובת שתילה, באזורים חמים ומוארים אך ללא שמש ישירה, מתחת לעצים, במפנה צפוני או מזרחי של הבית או בפטיו. כל זני הקרוטון רגישים לקור ולרוחות, לכן חשוב מיקום מוגן מפגעי החורף. שיחי הקרוטון 'צובעים' אזורים מוצלים בגן בהם חסרה פריחה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1.2 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד