ק

צמחי צל

0/0

קוציץ רך
Acanthus mollis

הקוציץ הוא צמח עשבוני עמיד לקור הנושא עלים גדולים, שסועים ומשוננים. באביב מצמיח הקוציץ עמודי פריחה גבוהים ומרשימים. העלים מתייבשים בקיץ ומתחדשים שוב בסתיו. שותלים באזורים מוצלים בגן, במפנה צפוני, במסלעות ומתחת לעצים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6-1.2 מטר
אביב
לבנה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד