ק

צמחי צל

0/0

קיסוסן מעויין
Cissus rhombifolia

קיסוסן, הנקרא בטעות 'גפנית', הוא מטפס נכרך, ירוק עד ( בניגוד לגפנית הנשירה) חסון ומהיר גידול. שותלים בעציץ כצמח נשפך או כצמח מטפס. אפשר לשתול קיסוסן גם באדמה כצמח מטפס על קיר, מבנה חניה או מחסן.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד