ק

צמחי צל

0/0

קיסוס החורש
Hedera helix

מטפס נצמד איטי גידול בעל עלים קטנים קישוטיים ירוקים ומגוונים. שותלים בעציץ כצמח נשפך, או בגינה צמוד לקיר או לגזע עץ, וגם כצמח כיסוי בצל. זהירות! הקיסוס נצמד לקירות ועלול לפלוש לאזורים לא רצויים כמו חלונות וארגזי רוח.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

4 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד