ק

צמחי צל

0/0

קסנטוסומה סגולה
Xanthosoma violaceum

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
ירוק עד