0/0

גאורה קיפחת 'סיסקיו פינק'
'Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink

6

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-0.7 מטר
סתיו, אביב, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד