0/0

גאורה קיפחת 'דה ברייד'
'Gaura lindheimeri 'The Bride

6

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר
סתיו, אביב, קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד