0/0

עדעד קנארי
Limonium perezii

פריחה סגולה יפה בחורף ובאביב. צמח עמיד וחסכוני בהשקיה. גם לרצועת החוף.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6 מטר
אביב
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל
כל הארץ
ירוק עד