ב

המומלצים שלנו

0/0

ברזילי נאה
Metrosideros kermadecensis

שיח גדול וחסון בעל מבנה בכותי, עלים צפופים אפרפרים, פריחה אדומה נאה באביב. צמח מצטיין לגידול במיכל ובעמידות בקו ראשון בחוף הים. אפשר לשתול גם כצמח משוכה חופשית וגם לעצב את השיח כעץ קטן על גזע.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
אביב
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ