ס

המומלצים שלנו

0/0

סביון סרפנס
Senecio serpens

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2-0.4 מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד