ס

המומלצים שלנו

0/0

סיזיגיום קורדטום
Syzygium cordatum

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד