0/0

בוגונביליאה נאה
Bougainvillea spectabillis

6

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
סתיו, אביב, קיץ
אדומה
לבנה
ורודה
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר