0/0

ביגנוניית הקנוקנות 'טנג'רין ביוטי'
'Bignonia capreolata 'Tangerine Beauty

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

4 מטר
אביב
אדומה
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד