0/0

גפן איזבלה לברוסקה
Grape Isabella labrusca

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-5 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
נשיר