0/0

גפנית מחומשת
Parthenocissus tricuspidata

מטפס נשיר, ניצמד, בעל עלים המחולקים לחמש אונות. שלכת מרהיבה בגווני אדום. שותלים כצמח נצמד על קירות ומבנים או כצמח נשפך גם במיכלים גדולים.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

10 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
נשיר