0/0

יסמין רפואי
Jasminum officinale

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

5-6 מטר
סתיו, חורף, אביב, קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד