0/0

פודרנאה ורודה
Podranea ricasoliana

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
סתיו, קיץ
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד