0/0

פנדוריאה יסמינית

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

5 מטר
סתיו, קיץ
לבנה
ורודה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
נשיר מותנה