0/0

פנטלינון צהוב
Pentalinon luteum

מטפס נכרך הנושא אשכולות פריחה צהובה זוהרת לאורך כל העונה החמה. שותלים ע"י גדר, פרגולה או קיר בקרקע עשירה בחומר אורגני. משקים ומדשנים לאורך כל תקופת הגידול.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
סתיו, אביב, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד