0/0

קלרודנדרון נאה 'רוני'
'Clerodendrum speciosum 'roni

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

3-4 מטר
אדומה
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר