0/0

קלרודנדרון תומסון
Clerodendrum thomsoniae

מטפס ניכרך, ירוק עד, עלים דמויי לב ואשכולות פריחה אדומים לבנים, עלי הגביע לבנים ועלי הכותרת אדומים כדם. הפריחה של קלרודנדרום תומסון אכן מרשימה מאוד, אך רגישותו לקור ולקרה מגבילים את השימוש בצמח זה לאזורים מוגנים בלבד. שותלים ע"י קיר במפנה מוגן מרוח בקרקע מועשרת בקומפוסט.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-4 מטר
סתיו, אביב, קיץ
אדומה
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד