א

סוקולנטים

0/0

אגבה וילמורניאנה
Agava vilmoriniana

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד