א

סוקולנטים

0/0

אהלית
Faucaria spp

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.1-0.2 מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד