ג

סוקולנטים

0/0

גסטראלואה מכלוא טיקי טהי
Gastroaloe cv. Tiki Tahi

סוקלנט בעל שושנת עלים צפופה וכהה ונקודות לבנות. קוטר שושנת העלים בין 20 ל- 40 ס״מ. פריחה כתומה באביב על עמוד פריחה של כ-30 ס"מ. שותלים בקרקע מנוקזת או במיכל.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.4 מטר
חורף
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד