א

סוקולנטים

0/0

אלואה 'פינק בלאש'
'Aloe 'Pink Blush

מכלוא קטן במידותיו, עדין וצבעוני. העלים מנוקדים בירוק- לבן ושוליהם ורודים. בחורף עולים עמודי פריחה הנושאים פרחים כתומים. שותלים בעציצים בקרקע מנוקזת. השקיה רק בתקופה היבשה אחת לשבוע.

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3 מטר
חורף
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד