א

סוקולנטים

0/0

אלואה אמיתי
Aloe vera

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.4 מטר
קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד