ב

סוקולנטים

0/0

בולבין לטיפוליה
bulbine latifolia

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.5 מטר
אביב, קיץ
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד