ב

סוקולנטים

0/0

בן -אלווי קטן פרחים
Hesperaloe parviflora

בן -אלווי קטן -פרחים Hesperaloe parviflora

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.5 מטר
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד