ה

סוקולנטים

0/0

הוורתית הסירה
Haworthia cymbiformis

כרית ירוקה צפופה, עמודי פריחה עדינים מעל

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד