ח

סוקולנטים

0/0

חלבלוב ראש מדוזה
Euphorbia caput-medusae

סוקולנט בשרני שרוע בעל שושנת עלים פרושה ופריחה צהובה בקצות הענפים בחורף. מגדלים במיכל בתערובת מנוקזת. עמיד לקור, לחום וליובש.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.15 מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד