כ

סוקולנטים

0/0

כפנית הרמזי
Echeveria harmsii

כפנית זקופה בעלת עלים מעובים ושעירים עם שוליים מאדימים. פריחה יפה כתומה בקודקודי הגידול באביב. שותלים במיכלים בפינה מוארת ללא שמש ישירה. קוטמים לאחר הפריחה. השקיה אחת לשבוע.

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2 מטר
סתיו
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד