כ

סוקולנטים

0/0

כפנית פולידוניס
Echeveria pulidonis

עלים מאורכים מחודדים, אדומים בשוליהם. שושנות העלים צפופות וקוטרן כחמישה ס"מ. עמודי הפריחה נושאים פרח צהוב לימוני הנוטה מטה. שותלים בתערובת גידול במיכלים.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2 מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד