כ

סוקולנטים

0/0

כפנית רניוני
Echeveria runyonii

שושנות העלים צפופות וצבען אפור- כסוף. העלים צרים ופחוסים. עמודי הפריחה הכתומה מתנשאים בצפיפות מעל העלווה בקיץ. שותלים בעציץ או בקרקע מנוקזת בחצי צל.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.4 מטר
קיץ
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד