נ

סוקולנטים

0/0

ניצחה 'קיווי'
Aeonium 'Kiwi'

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר
אביב
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד