נ

סוקולנטים

0/0

ניצחה 'שוורצקופ'
Aeonium Zwartkop

עלווה ארגמנית שחורה

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

מטר
חורף
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד