נ

סוקולנטים

0/0

ניצנית לבידה
Kalanchoe tomentosa

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.2-0.4 מטר
אביב
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד