נ

סוקולנטים

0/0

ניצנית מכבדית
Kalanchoe thyrsiflora

עלים גדולים קישוטיים עם שוליים ארגמניים עמודי פריחה גדולים

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.6 מטר
סתיו, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד