נ

סוקולנטים

0/0

ניצחה קנרית
Aeonium canariense

לנצחה קנרית שושנות עלים יפיפיות, ירוקות ורחבות, המאדימות בשוליהן בחורף. ניתן לגדל בקרקע ובמיכלים. צמח חסון ועמיד לשמש ישירה וחום. השקיה מועטה.

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.6 מטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד