ע

סוקולנטים

0/0

עב-גזע הרדופי

9

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-3 מטר
קיץ
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה