ק

סוקולנטים

0/0

קנדלילה
Euphorbia antisyphylitica

הקנדלילה הוא סוקולנט למשפחת החלבלוביים הגדל במידבריות ניו מקסיקו ובטקסס. גבעולים זקופים אפרפרים חסרי עלים ופריחה קטנטנה לבנה – אדומה לאורכם. שותלים במיכלים בקרקע מנוקזת בשמש מלאה ובחצי צל. עמיד לחום ולקור ולהשקיה מועטה.

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-0.7 מטר
אדומה
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד