ק

סוקולנטים

0/0

קרסולה מגלית
Crassula falcata

עלים אפורים קישוטיים

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.3-0.4 מטר
סתיו
כתומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד