ק

סוקולנטים

0/0

קרסולה סגלגלה
Crassula ovata

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-2 מטר
חורף
לבנה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד